Kde a Kedy

Kde sa spolu stretneme


19.8.2018 - MARIALAND, Lipová 2, Marianka pri Bratislave - 16:00 - 19:00 -  VOňAVÉ ZÁžITKOVÉ OčARUJÚCE STRETNUTIE  spojené s kreslením a s prezentáciou rakúskej živej kozmetiky a vitálnej výživy Ringana. Ste srdečne vítaní! (o:


24.8.2018Beseda o domácou a komunitnom vzdelávaní - po prvýkrát o domácom vzdelávaní, unschoolingu, cestovaní a o tom, ako otvoriť dieťa v nás dospelých - od 18:00, Naša čarovňa, Šrobárova 1, TRNAVA, kontakt na organizátorov - Klub Orieškovo https://www.facebook.com/klub.orieskovo/  prírodná družina - 0918 058 735


31.8. -2.9. 2018 Festival SHATNILOKA 2018 - festival yogy a relaxačnej hudby pri Bratislave  https://www.ticketportal.sk/Event/SHANTILOKA_2018_FESTIVAL_YOGY_A_RELAXACNEJ_HUDBY?iframe&fb


september 2018 - dva termíny pre zážitkový ozdravný esenciálny POBYT pri mori - predbežný záujem prosím píšte na katka@kasoleil.com , podrobnosti s Jaroslavem čoskoro doplníme


ďalšie termíny a aktivity priebežne dopĺňam

Teším sa na vás v nás spoločne (o: