Kde spolu / Where When

Kde sa spolu stretneme

Rozhovory o Živote - Jaroslav Dušek - Katarína Soleil - Bea Hlohovska

Spoločenský dom Topoľčany 

12 júla 2019 o 14:00