PLACEN ZA EXISTENCI

Tento chlapec ma "dostal"! ((o:

Beriem plne tohto chlapíka menom

Pavel Říha

..a usmievam sa a aj ako umelkyňa sa hlasno jasavo teším nad jeho INOVATÍVNOSŤOU INŠPIRATÍVNOSŤOU A FANTÁZIOU a súčasne som zahrievaná jeho POKOROU A MÚDROSŤOU, ktorá pramení z VEDOMIA poznania Jednoty a princípu HARMONIE v žití.

Na festivale INNER WINNER 2013 kam som bola prizvaná ako prednášajúca som stretla tohto "chlapca". Prišiel, nastavil projektor na plátno, zapol projektor, sadol si na stoličku a spustil - odpočítavaie 60 minút((o: Na plátne bežali zmenšujúce sa číslice, chlapec mlčal, sedel bez slova...pár ľudí odišlo, mnohí ostali.

Na konci vyslovil slová v duchu toho - nechal som vám priestor byť hodinu plne sami so sebou. A reakcie ľudí boli fantastické a hl...boké...emotívne a dojaté(o: podľa slov jedného pána - za posledné dni najlepšie strávený "čas"((o: Pripomína mi to kreslenie, kedy hlava vypína a Duša sa raduje a tvorí s ľahkosťou a s úsmevom sebe vlastnou((o:

A mne sa pripomenula moja výstava, kedy sme na deň Zeme urobili podujatie s obrazmi z mušlí, s vodou z prameňa, a s CD od môjho exmanžela, hudobného skladateľa, ktorý nahral HODINU TICHA. Výstava mala názov - TICHO PRE Zem - POČUJETE SAMI SEBA?

Vrele odporúčam zhliadnuť jeho stránky o Podnikaní novým spôsobom, tiež o Vášni v tom, čo robíte..pretože túžbasvetelná vášen prameniaca z DUŠE je podľa môjho vnímania božskou snahou o SebaVyjadrenie na Zemi jedinečným spôsobom, ktorý je vlastný každému z nás a v nás

PAVLE, ROBÍŠ TO DOBRE! Teším sa a usmievam((o:

http://placenzaexistenci.cz/pozvanka/?affiliateId=vxghs

" Nemusíte zachránit svět. Ale pokud chcete, aby vám svět dával smysl, musíte vy sami něco dávat do světa."

"Svět se mění stále rychleji. A největší slovo má ten, kdo se stane hybatelem změny. Přijměte tu zodpovědnost. Proměňte ji v RADOST. A staňte se lídrem ve svém oboru.
Nebojte se létat. Proměnit svou vášeň v byznys. Je na čase rozeznat tu příležitost. Vyslat světu jasnou zprávu: „Já jsem tady, umím tohle a s tímhle vám můžu pomoci!“