Vzťah k Sebe

Moja služba pre vás -

- odovzdávanie učenia celostnej naturálnej harmonizácie
- otvorenie ciest k sebaspojeniu a výžive
- masérske a regeneračné služby

- pobyty k sebapoznaniu, ku kondícii a k poznávaniu zákonitostí vyplývajúcich zo žitia v Prítomnosti
- poradenstvo a prednášková činnosť pre jednotlivcov, skupiny i pracovné tímy