Pobyty

Zážitkové transformačné otvárajúce spájajúce radostné žiarivé... spoločné pobyty u mora aj inde. (o: Arteterapia - otvorenie tvorivosti, živá strava, cvičenia pre funkčnosť tela, prírodné cesty ku kráse, techniky prejasňovania mysle, tvorivosť a zažívanie Života, tanec, živá jedlá kozmetika...

Pretože - Život je Dar. Slávime ho spolu na Zemi s celým Stvorením. 

Tešíme sa na vás v Nás (o: