Harmonizačné vibračné obrazy

Harmonizačné obrazy sú  vysokofrekvenčné žiariče a harmonizátory podporujúce cestu k osobnej integrite a vedome udržiavanej frekvencii.

Už ako dieťa som milovala ten pocit, ktorý zažívam vždy nad čistým plátnom... v tom bielom priestore je "nič" - a súčasne všetko. Kreslenie, tvorenie, farbenie, zachytávanie krásy života a prírody bolo a je pre mňa meditáciou... Precítená Obraznosť, ako najvyššie učenie ako vnášať Frekvencie do Žitia a Poľa sveta... Obrazy sa tvoria doslova "samé" - vnímaním, naladením a nahliadaním skrze vnútorný zrak sa potom nechávam viesť aby sa vložili na plátno. V tvorbe používam krištály, morské kamene a mušle, drevo, sklo, výšivky i tkaniny...  

Obrazy - harmonizátory sú utvárané priamo pre energetiku konkrétneho človeka, pre páry, pre detičky, pre rodinu, aj pre harmonizáciu priestorov, alebo vás priamo oslovia tie, ktoré sú už stvorené, a počkali si na stretnutie práve s vami. Podobné priťahuje podobné, nechajte sa viesť a dôverujte rezonancii.

Obrazy pôsobia ako svetelné aktivačné  body a "brány" Vedomia rozmiestnené po Zemi. Nachádzajú sa na Slovensku, v Českej republike, i v Austrálii, v Brazílii – jeden z nich má spisovateľ Paulo Coelho, v Amerike, v Anglicku, v Monaku a v ďalších krajinách Európy. Teším sa, ak ich žiara osloví i vaše srdce a dušu (o: