"Vedomie, ktoré obsiahol v sebe Umelec, prúdi do všetkého, čo utvára"

Som umelkyňa a sprievodkyňa k Vedomiu Jednoty Života.

Skrze svoje Poznanie a frekvenciu ponúkam nástroje a cesty k prepojeniu - vás samých s vašou vlastnou životnou energiou, a tak s vašou jedinečnou cestou žitím. 

Spoločne prejdeme kroky k sebaspojeniu, k otvoreniu kreatívnej Slobody a realizácie, aby sa pre vás život v životnej sile, tvorivosti a nadšení stal PRIRODZENÝM stavom nádychov a výdychov, ktoré tu na Zemi patria iba a len vám.

Za všetkým je Podstata, ktorá je plná esencie života a manifestuje sa v jedinej skutočnosti - a tou je prítomný Dych. A tam je čistá Extáza.

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký sme si o sebe vysnívali ... a prišli sem žiť"

Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby - vášeň a spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich

Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením