Mojou cestou je cesta precítenej Tvorivosti

Vedomie, ktoré obsiahol v sebe Umelec, prúdi do všetkého, čo utvára

 

"Jediná služba, ktorú môžete vykonať pre Boha, je vyjadriť prostredníctvom seba to, čo sa snaží dať svetu.

.. urobiť zo seba čo najviac, aby vo vás Boh mohol žiť až po hranice vašich možností."

Wallace D.Wattles

Prejdime našu cestu žitím naplnenú Slnkom Duše

 

Skrze moje ruky sa stvorili stovky obrazov.. a rozkvitajú ďalšie, i vyšívané. Je to obraz sna mojej Duše v sne Duše sveta a Krásy v Stvorení, v nás... Zdieľam diela Inšpirácie z hĺbky Duše jednej Ženy na Zemi, skrze odovzdávanie sa Toku Života a čírosti Prírody a Vedomia vo mne samej. 

Prešla som veľmi dlhú intenzívnu cestu, kým som porozumela, že mojou "prácou" je Frekvencia... Živosť...Žiara a živúcosť  Duše v pozemskom Stvorení. Ten prevzácny "čas" na bytie tou, ktorou som sem zmýšľala prísť a byť.

Otváranie (v sebe) a umožňovanie (si) zvedomovania a vteľovania stále jemnejších a radostnejších frekvencií do života. Žitie a žitím ctenie Slnka Duše v Tele Zeme. A touto prirodzenosťou seba -  podporovať a umožňovať spojiť sa s touto esenciou i druhým ľuďom - v nich samých. 

 

Rovnováha je kľúč k harmónii.

A tvorivosť skrze spojenie s Dušou je pre mňa a vo mne cesta.

 

S hlbokou úctou, s úžasom a súčasne s hravou a usmievavou radosťou  sa na svoj príbeh pozerám dnes (o: Čiastočky môjho príbehu si môžete prečítať v  Príbeh. Na tejto stránke zdieľam svoje Dary v podobe diel osobných harmonizačných vysokovibračných obrazov, básní, voňavej knihy, ktorá je súčasne ladičkou,  prírodných vyšívaných a tkaných šiat, v podobe spoločných zdieľaní i podporných osobných stretnutí...V časti Produkty zdieľam vysokovibračné plne so mnou rezonujúce produkty a veci k užívaniu, ktoré podporujú energetiku Človeka, Tela i buniek. To všetko sú súčasne i živé obrazy z preciťovania a snívania môjho života.

Veľmi krásne, plné očarenia a vrúcnosti sú spoločné tvorivé zážitkové večery, okamihy a prepojenia cez Arteterapiu. Som hlboko vďačná za spätnú väzbu v tom, ako mnoho žien i mužov po absolvovaní tohto stretnutia začalo tvoriť prekrásne diela Duše v podobe obrazov, sôch, slov a ďalších foriem.. Je to krása...

Bolo a je mi cťou ich, a možno i vás pri prvých krokoch k tomu sprevádzať. Som tu i pre osobnú podporu a sprievodcovstvo na vašej ceste k "ľahkosti bytia" rozpomenutím sa na Zázračnosť v nás samých.

 

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením

 

 Prejdime našu cestu žitím plnú Slnka Duše. Žime našu cestu plnú jasnosti a žiary Božskej Ľudskosti

... Jedno sme v prepojení Dychu Života

S láskou, s úctou a s úsmevom skrze seba v nás (o:

Katarína

 

 

 

 

Som otvorená kontaktu pre Vás, kto cítite súlad Vášho vnútra a Duše, skrze diela, stvorenie osobného obrazu, knihu Rozkvet, či možnosť stretnutí a tvorivých zdieľaní, kontaktujte ma prosím mailom do správy na: katka@kasoleil.com