..aby sa cítila Duša v Tele člověka ako "Diamant v Lotose", tak ako to je a má byť od počiatku..

Som umelkyňa, Inšpirátorka a poradkyňa 

Moja služba pre vás -
i služba v spolupráci s www.ibanandel.cz

- odovzdávanie učenia celostnej naturálnej harmonizácie
- otvorenie ciest k sebaspojeniu a výžive
- masérske a regeneračné služby

- pobyty k sebapoznaniu, ku kondícii a k poznávaniu zákonitostí vyplývajúcich zo žitia v Prítomnosti
- poradenstvo a prednášková činnosť pre jednotlivcov, skupiny i pracovné tímy

Esenciálna Tvorivosť 

Arteterapia
Osobnostná i tímová harmonizácia
Otváranie tvorivého potenciálu
Tvorivosť skrze Ticho

Kreativita Pohybu

Telo ako nástroj rozkvetu
Pohyb a tok ako Princíp Života
Funkčné meridiánové cvičenia pre aktivovanie toku energií v meridiánových dráhach
Esenciálny Tanec a umenie tečúceho pohybu
Cvičenia pre pevnosť, pružnosť, kondíciu a vitalitu Tela
Revitalizujúce a anti-aging cvičenia

Konštitúcia Vzťahov 

Konštitučná matrica pre osobnostnú funkčnosť a fungovanie v celku, vzťahy živlov a princípy 5-tich elementov a 6-tich energií a ich premien v prírode i okolo nás, celostný náhľad a i usmernenie výživy človeka, i celku, skupiny, rodiny,pracovného tímu..
v spolupráci s www.ibanandel.cz

Dotyk ako Život 

Masérske a regeneračné služby
Harmonizačná masáž celého tela s vonnými olejmi
Poradenstvo a pobyty celostnej naturálnej harmonizácie pre jednotlivcov, rodiny, pre firmy...
Poradenská a prednášková činnosť pre jednotlivcov, firmy, tímy a skupiny

Harmonizačné obrazy, Mandaly a knihy

Posvätná geometria
Krištály a Svetlo v obrazoch na plátne 
Maľovanie a tvorba mandaly intuitívnou voľnou a geometrickou technikou
Harmonizácia priestorov a vyladenie interiéru

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký si z Božskej Podstaty Duša o sebe vysnívala... a prišla sem žiť"

 

Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby -  spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich

Slobodne a radostne

Život je Boží Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením