"Cit, ktorý otvoril v srdci Umelec, svieti do všetkého, čo utvára"

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký sme si o sebe vysnívali ... a prišli sem žiť"

Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby - vášeň a spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich

Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením