"Vedomie, ktoré obsiahol v sebe Umelec, prúdi do všetkého, čo utvára"

Mojou vášňou je vteľovanie a zhmotňovanie frekvencií KRÁSY a HARMONIE a OSLAVA Tanca Života skrze Dušu v Tele

Som umelkyňa

a sprievodkyňa


 v procese k jasnosti vášho SebaSpojenia a rozpomenutia si na vašu osobnú cestu  a Dar - cestu Duše v Tele na Zemi. Skrze svoje Vedomie a cez prirodzenosť mojej štruktúry a očistnej frekvencie ponúkam možnosť prepojenia, prejasnenia a podpory v praktických nástrojoch k realizácii vašej cesty na Zemi 

Ako?

skrze vysokovibračné svetelné obrazy a artefakty - priestorové harmonizátory a žiariče otvárajúce pamäť DNA, harmonizujúce vzťah so sebou samým, vylaďujúce priestor vašej rodiny, domova, firmy.. a aktivujúce prirodzenú radosť v žití na Zemi


skrze prírodné ručne vyšívané a tkané šaty a odev nesúce prastaré poznanie Krásy do nich votkanej


skrze harmonizáciu a aktivačné ozdravujúce vyladenie priestoru vášho domova, domu, firmy


skrze spoločné tvorivé kruhy otvárajúce spojenie s Dušou a tak smerujúce jej životný tok vašou osobnou autentickou cestou 


skrze osobné a skype konzultácie a poradenstvo - harmonizácia vášho Poľa, energetické konštelácie pre zharmonizovanie a prejasnenie vašej osobnej integrity

Život v nás nech vonia úžasom nad Zázrakom Stvorenia

Frekvencia vtelenej radosti a Jasu Srdca a Duše ako Život, ako Krása, ako Cesta

Život je Cesta

A VY máte v ruke všetky farby - vášeň v Duši i v Tele

Použite ich

Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením

 

 

 

 

Som otvorená kontaktu pre Vás, kto cítite volanie vášho vnútra a Duše k SebaPrepojeniu. Cez stvorenie osobného obrazu, knihu Rozkvet, či možnosť stretnutí a tvorivých zdieľaní, kontaktujte ma prosím mailom do správy na: katka@kasoleil.com