..aby Duša žiarila v Tele a v skutkoch člověka
 k Rozkvetu Záhrady voňavej v nás i na Zemi

Som umelkyňa, Inšpirátorka a poradkyňa 

ROZKVITNÚŤ


 
- odovzdávanie princípov naturálnej harmonizácie
- harmonizačné obrazy a projekty
- cesty k sebaspojeniu
- harmonická naturálna kuchyňa
- arteterapia a esenciálny tanec
- masérske a regeneračné služby

- pobyty k sebapoznaniu, ku kondícii a k toku
- poradenstvo a prednášková činnosť pre jednotlivcov, skupiny i pracovné tímy

Esenciálna Tvorivosť 

Arteterapia
Osobnostná i tímová harmonizácia
Otváranie tvorivého potenciálu
Tvorivosť skrze Ticho

Kreativita Pohybu

Telo ako nástroj rozkvetu
Pohyb a tok ako Princíp Života
Esenciálny Tanec a umenie tečúceho pohybu
Cvičenia pre pevnosť, pružnosť, kondíciu a vitalitu Tela Revitalizujúce a anti-aging cvičenia

Konštitúcia Vzťahov 

Jedinnosť v Zázračnosti Života ako základný Princíp nahliadania
Vzťahy ako odraz vnútorných nastavení človeka
Carpe Diem

Dotyk ako Život 

Masérske a regeneračné služby
Harmonizačná masáž celého tela s vonnými olejmi
Poradenstvo a pobyty celostnej naturálnej harmonizácie
Poradenská a prednášková činnosť pre jednotlivcov, rodiny, pre firmy...

Harmonizačné obrazy a knihy

Posvätná geometria
Krištály a Svetlo v obrazoch na plátne  
Harmonizácia priestorov a vyladenie interiéru

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký si Duša vysnívala... a prišla sem žiť"

 

Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby -  spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich

Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením