"There is just the Thrive"

Semienka sú zasiate 
Umožnime im vyrásť 

..aby Esencia Života žiarila v Rozkvete Záhrady voňavej v nás i na Zemi

Umelkyňa, Inšpirátorka a sprievodkyňa esenciálnymi princípmi radostného žitia
I am Artist, Inspirationist and Natural Life Coach


Pre vás

- esenciálna ReJuvenácia
 na úrovni podvedomia i buniek
- integratívna arteterapia
- oživenie princípov naturálnej harmonizácie
- harmonizačné obrazy, knihy a projekty
- pobyty k sebapoznaniu, rejuvenácii a sebaspojeniu
- poradenstvo a prednášková činnosť pre jednotlivcov, skupiny i pracovné tímy

Esenciálna Tvorivosť 

Arteterapia
Otváranie tvorivého potenciálu
Tvorivosť skrze priestor Ticha


Nomádka z Hviezd

Kniha/The Book NOMAD FROM THE STARS

Čaša Života - vtelenie z Hviezd


Esenciálny Coaching/Natural LIFE COACHING

esenciálna ReJuvenácia na úrovni podvedomia i buniek
Jedinnosť v Zázračnosti Života ako základný Princíp


Harmonizačné obrazy a knihy

Posvätná geometria
Krištály a Svetlo v obrazoch na plátne I v obrazoch v slove 

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký z Priestoru Ticha ste si vysnívali... a prišli sem žiť"


 


Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby -  spojenie s Duchom v Tele

Použime ich. Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením

NOMAD FROM THE STARS


.. A Krása vonia povetrím i dychom Života...