"There is just the Thrive"

Semienka sú zasiate 
Umožnime im vyrásť 

..aby Esencia Života žiarila v Rozkvete Záhrady voňavej v nás i na Zemi

Som umelkyňa, Inšpirátorka a poradkyňa 
I am Artist, Inspirationist and Natural Life Coach


Moje služby pre vás

-"Gnothi Sauton" - poznaj sám seba
- otvorenie sa Rozkvetu
- osobný transformačný coaching a poradenstvo
- integratívna liečivá arteterapia
- zvedomenie a praktické nastavenie princípov naturálnej harmonizácie
- harmonizačné obrazy a projekty
- pobyty k sebapoznaniu, harmonizácii a ku kondícii
- poradenstvo a prednášková činnosť pre jednotlivcov, skupiny i pracovné tímy

Esenciálna Tvorivosť 

Arteterapia
Osobnostná i tímová harmonizácia
Otváranie tvorivého potenciálu
Tvorivosť skrze Ticho


Nomádka z Hviezd

Kniha/The Book NOMAD FROM THE STARS

Jeden Tón
Jedna Skutočnosť
Láska

Osobný Coaching/Natural LIFE COACHING

Jedinnosť v Zázračnosti Života ako základný Princíp nahliadania
Vzťahy ako odraz vnútorných nastavení človeka
Gnothi Sauton


Harmonizačné obrazy a knihy

Posvätná geometria
Krištály a Svetlo v obrazoch na plátne  
Harmonizácia priestorov a vyladenie interiéru

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký z Priestoru Ticha ste si vysnívali... a prišli sem žiť"


 


Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby -  spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich. Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením

NOMAD FROM THE STARS


.. A Krása vonia povetrím i dychom Života...