"Esencia, ktorú otvoril v sebe Umelec, svieti do všetkého, čo utvára"

Som umelkyňa, Inšpirátorka a poradkyňa

V procese, ktorým sprevádzam, sa uvoľňujú v ľudskom vnútre inšpiratívne tvorivé sily, ktoré vedú k novej podobe tvorivosti, zručností, riešeniu životných  vzťahových i pracovných situácií, a tak k novej tvorivej radostnej ceste Žitím

"Nech náš život predstavuje ten najnádhernejší sen, aký sme si o sebe vysnívali ... a prišli sem žiť"

Skutočnosť je prítomná v tanci životnej esencie nášho Dychu

Život je ako maliarske plátno...A my máme v ruke všetky farby - vášeň a spojenie s Duchom v Duši i v Tele

Použime ich

Slobodne a radostne

Život je Dar

Slávime ho spolu na Zemi, s ďalšími Bytosťami i s celým Stvorením