Inšpirácie / Inspiration

Čiastočky príbehu sna jednej Duše (o:

 

"Maj rada prírodu, a Príroda bude mať rada teba"

 Benedikt Fencik, milovaný starý otec, umelec, spoluzakladateľ turzovskeho divadla

 

 

"Ak sa má človek stať výnimočným, musí duša konať a musí vládnuť telu a mysli"

Wallace D.Wattles

 

 

 

 

 

Rovnováha je kľúč

"A prijímam celé svoje Človečenstvo..." Nie sú dva svety. Rovnováha  a spojenie s Vedomím je kľúč k harmónii v žití.  Život je TU. Je to Dar. A patrí božskému v nás. Je ona v Sebe - ako i Boh je v nej. A je na každom človeku uchopiť Dar Života žiarivo. Skrze Poznania, ktorých sa  nám dostáva, skrze Múdrosť, ktorá sa nesie Univerzom, a skrze Lásku ktorá prýští zo Srdca v človečenstve. Aby neoddelené VEDOMIE sa nieslo svojím jedinečným nádherným plným Príbehom na Zemi.

 

 

Kto som?

Spoznaj sám seba - a spoznáš Vesmír.

Odpoveď je v nás

...a Príbeh pokračuje

Nech je i ten váš vo Vedomí radostný (o: