Inšpirácie / Inspiration

Čiastočky príbehu sna jednej Duše (o:

"Jediná služba, ktorú môžete vykonať pre Boha, je vyjadriť prostredníctvom seba to, čo sa snaží dať svetu.

.. urobiť zo seba čo najviac, aby vo vás Boh mohol žiť až po hranice vašich možností."

Wallace D.Wattles - Istou cestou k skvelosti

 

"Maj rada prírodu, a Príroda bude mať rada teba"

 Benedikt Fencik, milovaný starý otec, umelec, spoluzakladateľ martinského divadla

 

 

"Ak sa má človek stať výnimočným, musí duša konať a musí vládnuť telu a mysli"

Wallace D.Wattles

 

 

 

 

 

Rovnováha je kľúč

"A prijímam celé svoje Človečenstvo..." Nie sú dva svety. Rovnováha  a spojenie s Vedomím je kľúč k harmónii v žití.  Život je TU. Je to Dar. A patrí božskému v nás. Je ona v Sebe - ako i Boh je v nej. A je na každom človeku uchopiť Dar Života žiarivo. Skrze Poznania, ktorých sa  nám dostáva, skrze Múdrosť, ktorá sa nesie Univerzom, a skrze Lásku ktorá prýští zo Srdca v človečenstve. Aby neoddelené VEDOMIE sa nieslo svojím jedinečným nádherným plným Príbehom na Zemi.

 

 

Kto som?

Spoznaj sám seba - a spoznáš Vesmír.

Odpoveď je v nás

...a Príbeh pokračuje

Nech je i ten váš vo Vedomí radostný (o: