Kreativita Pohybu

Telo je prejav Ducha a Duša v Tele vie tancovať veľmi dobre... 
Nechajte seba ako Dušu prejaviť sa skrze Telo.. 
Uvoľnenie a pružnosť, ohybnosť a radosť zo spontánneho Pohybu vytryskne ako čistý Prameň (o:

Telo ako nástroj rozkvetu

Pohyb a tok
ako Princíp Života


Esenciálny Tanec - umenie prirodzeného spontánneho pohybu tela

Cvičenia pre pevnosť, pružnosť, kondíciu a vitalitu Tela

Revitalizujúce a anti-aging cvičenia